หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ Link "คลังข่าวมหาดไทย" เพื่อความสะดวกค่ะ http://newskm.moi.go.th/
 
 
 
 
 
       
 
       
    ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวม
    การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก หลายทางชีวภาพ
 
 
 
       
 
       
    ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีประสิทธิภาพ
    ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น
    เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
       
 
       
    ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อให้มีศักยภาพ
    ส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 มี.ค. 2557
 
สงวนลิขสิทธ์ © เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ 99 หมู่ 4 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 056-365-282 โทรสาร : 056-365-282
จำนวนผู้เข้าชม 2,956,222 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com