หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
วัดศาลเจ้าไก่ต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
www.sanjaokaito.go.th
วิสัยทัศน์
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
กายภาพเด่น
สังคมดี
คุณภาพชีวิต
ได้มาตรฐาน
เทศบาลตำบล ศาลเจ้าไก่ต่อ
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ Link "คลังข่าวมหาดไทย" เพื่อความสะดวกค่ะ http://newskm.moi.go.th/
 
 
 


นายสุชาติ ไกรวิริยะ
ปลัดเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
สำนักปลัด
 
 


นางสาวกานดารัตน์ บุญมี
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวสุธาทิพย์ วงค์จักร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางฉันทนา จันทร์อิ่ม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายภิญโญ รัตนพิกุลชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุวลี นิลาพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายปิยะเวท เขตวิทย์
นิติกรปฏิบัติการ


จ่าเอก บุญเลิศ บรุณพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน