หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายคมกฤษณ์ คงอิว
ปลัดเทศบาล
โทร : 094-7396888
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายกิจจา โพแดน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056-365282 ต่อ 115
นางสาวนภัสนันท์ ขวัญไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056-365282 ต่อ 121
นายยุทธพงษ์ จันทพาส
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056-365282 ต่อ 110
นางสาวอิศรัตน์ ประเสริฐศักดิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 056-365282 ต่อ 109
นางสาวนภาพร ปัญญา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 056-365282 ต่อ 107
นายยุทธพงษ์ จันทพาส
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 056-365282 ต่อ 110