หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุชาติ ไกรวิริยะ
ปลัดเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนวรัตน์ บุญมี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอรณิชา เจนเขตกิจ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รก.ผู้อำนวยการกองคลัง


นายยุทธพงษ์ จันทพาส
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการประปา