หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง


การรับแจ้งการย้ายออก


การรับแจ้งการย้ายเข้า


การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีย้ายปลายทาง


การรับแจ้งการย้ายปลายทาง


-คู่มือประชาชน-


แผ่นพับ ข้อแนะนำเพื่อการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร

 
   1     (2)