หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
พรบ.อำนวยความสะดวกฯ ประจำปี 2558 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
แบบคำร้องทั่วไป เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ [ 12 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
คำสั่งแบ่งงาน ของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปี 2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่่ต่อ [ 8 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
แบบคำร้องขอใช้น้ำประปา [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)