หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ กิจการประปา เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานแสดงราย - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563 (ปีงบประมาณ 2563) [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2563) [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2563) [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ปีงบประมาณ 2563) [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2563) [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563 (ปีงบประมาณ 2563) [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2