หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ Link "คลังข่าวมหาดไทย" เพื่อความสะดวกค่ะ http://newskm.moi.go.th/
 
 
     

 
ที่ นว 0023.3/ว 18284 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562  [ 21 ส.ค. 2562 ]    
 
ที่ นว 0023.5/ว 18286 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 21 ส.ค. 2562 ]    
 
ที่ นว 0023.5/ว 18293 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 21 ส.ค. 2562 ]    
 
ที่ นว 0023.3/ว18317 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและข้อมูลสารสนเทศปฐมวัยของจังหวัดนครสวรรค์  [ 21 ส.ค. 2562 ]    
 
ที่ นว 0023.2/ว 18323 การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง  [ 21 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว 18136 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว 18144 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1299
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 มี.ค. 2557
 
สงวนลิขสิทธ์ © เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ 99 หมู่ 4 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 056-365-282 โทรสาร : 056-365-282
จำนวนผู้เข้าชม 2,956,267 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com